Regler i kampsport

Det finns otroligt många grenar inom kampsport. En sak som håller dem gemensamt är att de är kontrollerade i utövandet, vilket innebär att man inte får göra vad som helst inom kampsport. Tanken är aldrig att man ska skada sin motståndare. Det finns många regler inom kampsport men det finns framför allt många förbud.Dessa är otroligt viktiga att hålla koll på för att minimera riskerna för att du eller din motståndare ska bli allvarligt skadad.

Beroende på vilken kampsport man utövar finns det även ofta skyddsutrustning och det finns även ett poängsystem som håller koll på vem som vinner. Reglerna finns till för att man vill undvika personskador i sporten men de har även kommit till för att man vill skilja de olika sporterna åt.

Det finns hundratals olika kampsporter och många av dem är helt förbjudna i Sverige. Det brukar finnas allmänna regler bland de flesta kampsporter, som exempelvis att man inte får bitas, attackera ögonen, slå mot skrev med mera. Det skiljer sig dock mellan olika kampsporter. I en del kampsporter som idag är förbjudna i Sverige finns det till och med dödlig utgång. Om man är intresserad av kampsport finns det många sporter som utövas säkert och det finns till och med kampsporter där man aldrig rör motståndaren. Därför är kampsport idag säkert att utöva. Om du vill lära dig mer om kampsport eller testa på detta bör du bestämma dig för vilken typ av kampsport som du vill utöva. Därefter gäller det att du läser på om reglerna för just den kampsport som du har valt.

Kampsport kommer nämligen från hela världen och därför finns det inget generellt som kännetecknar just kampsport. Fäktning är som exempel en sport som räknas som kampsport, detsamma gäller boxning och jujutsu. Det är tre olika sporter som alla har mycket olika regler och utrustning. Det är även detta som är tjusningen med just kampsport, det är otroligt varierande och alla kan hitta en gren som passar en.